Naša ponuka pre rodiny

Pre Rodiny s deťmi

 • zverinec, /podľa cenníka/
 • balíčky pre kŕmenie zvierat, /poplatok/
 • rybačka, /individuálne/
 • ubytovanie, /podľa cenníka/
 • detské ihrisko,
 • vozba na koni, /poplatok/
 • grilovačka alebo opekačka  na vyhradených miestach, /pri hromadných akciách za poplatok/
 • ruské kolky, /poplatok/
 • plážové volejbalové ihrisko,
 • cykloturistika,
 • turistické prechádzky v okolitom lese smer Nová Lehota – Horná Dolná, Bezovec... 
 • Možnosť ľahkej turistiky k archeologickému nálezisku Valy...