Naša ponuka pre rodiny

Pre Rodiny s deťmi

 • zverinec, 
 • balíčky pre kŕmenie zvierat,
 • rybačka,
 • ubytovanie,
 • detské ihrisko,
 • vozba na koni,
 • grilovačka alebo opekačka  na vyhradených miestach,
 • ruské kolky,
 • plážové volejbalové ihrisko,
 • cykloturistika,
 • turistické prechádzky v okolitom lese smer Nová Lehota – Horná Dolná, Bezovec... 
 • Možnosť ľahkej turistiky k archeologickému nálezisku Valy...