Naša ponuka pre školy - skupinový výlet je potrebné vopred nahlásiť !

Ponúkame:

 • návštevu nášho Zverinca s rôznymi druhmi zvierat.
 • v areáli sú k dispozícii 2 ohniská,
 • 2x zastrešený gril
 • plážové volejbalové ihrisko
 • detské ihrisko
 • minifutbal na tráve
 • trávnatá plocha na rôzne loptové hry
 • stravovanie pre deti z Materskej školy v cene 3,30 EUR / dieťa (treba vopred objednat)
 • stravovanie pre deti zo Základnej školy v cene 4,40 EUR / dieťa
 • stravovanie dospelé osoby v cene 5,50 EUR / osoba
 • v letnom období možnosť vozby na koni 2 kolá 3€/dieťa
 • možnosť objednať si doprovod maskota Maxíka – aktuálna cena na vyžiadanie
 • možnosť zabezpečenia programu pre deti – divadelné predstavenie, kúzelník.... – aktuálna cena na vyžiadanie

Registračný formulár:

VSTUP
OBEDOVÉ MENU PRE MŠ

Počet – dieťa:

Počet – dospelá osoba:

OBEDOVÉ MENU PRE ZŠ

Počet – dieťa:

Počet – dospelá osoba:

VOZBA NA KONI

Objednávka je záväzná!