Súťaž vo varení gulášu

BABICKÁ VAREŠKA 2023 - 20.5.2023 /SOBOTA/

Súťažiaci:

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá /max. 4 osoby/, či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska

Prihlášky:   

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť vyplnením tejto prihlášky a jej doručením alebo osobným odovzdaním na Ranči pod Babicou , alebo na t.č. 0905 290 413
 2. Termín uzávierky prihlášok je 15.05.2023

Organizačné pokyny:

 1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. Kotlík s minimálnym objemom 5 l. Je povolené variť aj na kotlíku na plyn. Jedlo nie je zadané, dôležité však je, aby sa na prípravu použil kotlík. Fantázii a chutiam sa medze nekladú!
 2. Súťaž sa uskutoční na Ranči pod Babicou v Bojnej.
 3. Registrácia súťažiacich bude dňa 20.05.2023 o 12.00 hod na Ranči pod Babicou.
 4. Začiatok varenia kotlíkových špecialít je určený na 13.00 hod. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 17.00 hod.
 5. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Vyhrá jedlo, ktoré bude podľa poroty najchutnejšie. Zároveň porota hodnotí spôsob varenia, hygienické prostredie, dobrú náladu a finálny produkt.
 6. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie.
 7. Organizátori zabezpečia ceny víťazom, budú vyhlásené prvé 3 miesta.
 8. Sprievodné súťaže budú počas celej akcie.
 9. Bufetové a reštauračné zariadenie je k dispozícii.

Hlavným cieľom súťaže je dobrá zábava 

Súťažíte ako vždy o zaujímavé ceny a  víťazný pohár „Babická vareška 2023“

Štartovné 10€ / družstvo / pri registrácii / ostatní návštevníci platia vstup do areálu podľa platného cenníka /

Prihláste sa cez registračný formulár:

Alebo si stiahnite prihlášku:

Prihláška Babická vareška 2023 Prihláška Babická vareška 2023