Súťaž vo varení gulášu

Súťaž vo varení gulášu - BABICKÝ KOTLÍK - 12.ročník - 10.07.2021

Súťažiaci:

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá /max. 4 osoby/, či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.

Prihlášky:   

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť vyplnením tejto prihlášky a jej doručením alebo osobným odovzdaním na Ranči pod Babicou, alebo na t.č. 0905 290 413
 2. Termín uzávierky prihlášok je 07.07.2021

Organizačné pokyny:

 1. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie gulášu podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. Kotlík s minimálnym objemom 5 l. Je povolené variť aj na kotlíku na plyn.
 2. Súťaž sa uskutoční na Ranči pod Babicou v Bojnej.
 3. Registrácia súťažiacich bude dňa 10.júla 2021 o 12.00 hod na Ranči pod Babicou
 4. Začiatok varenia gulášu je určený na 13.00 hod. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 17.00 hod.
 5. Vyhodnotenie gulášu odbornou porotou.
 6. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie.
 7. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Jeden z porotcov bude volený priamo zo súťažiacich. Porota hodnotí spôsob varenia, hygienické prostredie, dobrú náladu a finálny produkt.
 8. Organizátori zabezpečia ceny víťazom, budú vyhlásené prvé 3 miesta.
 9. Sprievodné súťaže budú počas celej akcie.
 10. Bufetové a reštauračné zariadenie je k dispozícii.

Súťažíte ako vždy o zaujímavé ceny a víťazný pohár „Babický kotlík 2021“ Termín: 10.júl 2021

Poplatky:

Štartovné 10€ /družstvo/ pri registrácii - priamo na mieste

Prihláste sa cez registračný formulár:

Alebo si stiahnite prihlášku:

Prihláška Babický kotlík 2019 Prihláška Babický kotlík 2019