Korytnačka okrasná písmenková

Korytnačka okrasná písmenková
(Trachemys scripta elegans)

Rad: korytnačky
Potrava: ryby, obojživelníky, hmyz, vodné živočíchy a vodná vegetácia 
Výskyt: stojaté a tečúce vody Severnej Ameriky.
V našej minizoo môžete vidieť korytnačky písmenkové, ktoré chováme už od roku 2007.