Podporte svojimi 2% z daní náš zverinec

Aj tento rok viete svojimi 2% z daní pomôcť neziskovým organizáciam. Budeme vám vďační, ak pomôžte práve nám. Vďaka vašim 2% môžeme zveľadiť náš areál, prispieť na lepšiu starostlivosť o naše zvieratá, zaplatiť veterinu, krmivo, či nové výbehy.

Potrebné termíny k poukázaniu 2%

15. 2. 2024
Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
31. 3. 2024
Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. – vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
31. 3. 2024 / 30. 6. 2024
Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2 % z dane. Právnické osoby, ktoré majú odklad daňového priznania do 30. 6. 2024, takisto môžu darovať 2% svojich daní v lehote do 30. 6. 2024.
30. 4. 2024

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Informácie pre zamestnancov

Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Údaje o vami vybratom daňovníkovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou (do výšky 2% zo zaplatenej dane), ktorú mu chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na ľubovolný daňový úrad.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Informácie pre fyzické osoby

Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023) na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Naše údaje

Názov: OZ POD BABICOU
Adresa: Bojná 812, 956 01 Bojná
IČO: 55 106 838 
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK78 0200 0000 0048 0247 1259

Podporte starostlivosť o zvieratká vašimi

2%

Sledujte nás