Babická vareška 2024

Babická Vareška 2024 - 20. 5. 2023 (Sobota)

8. júna sa u nás uskutoční súťaž vo varení kotlíkových špecialít Babická vareška spojená s prehliadkou poľovníckych trofejí. O zábavu sa postarajú kapely Orion, Nová stopa a DJ Vlado.

Pravidlá

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá (max. 4 osoby) či jednotlivci starší ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska
  2. Súťažiaci si zabezpečujú suroviny a materiál na varenie podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. Kotlík s minimálnym objemom 5 l. Je povolené variť aj na kotlíku na plyn. Jedlo nie je zadané, dôležité však je, aby sa na prípravu použil kotlík. Fantázii a chutiam sa medze nekladú!
  3. Súťaž sa uskutoční na Ranči pod Babicou v Bojnej.
  4. Registrácia súťažiacich bude dňa 8. 6. 2024 o 12.00 hod na Ranči pod Babicou.
  5. Začiatok varenia kotlíkových špecialít je určený na 13.00 hod. Ukončenie súťaže a odovzdanie vzoriek je o 17.00 hod.
  6. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Vyhrá jedlo, ktoré bude podľa poroty najchutnejšie. Zároveň porota hodnotí spôsob varenia, hygienické prostredie, dobrú náladu a finálny produkt.
  7. Organizátori zabezpečia pre súťažiacich drevo potrebné na varenie.
  8. Organizátori zabezpečia ceny víťazom, budú vyhlásené prvé 3 miesta.
  9. Sprievodné súťaže budú počas celej akcie.
  10. Bufetové a reštauračné zariadenie je k dispozícii.

Termín uzávierky prihlášok je 31.05.2024

Prihlásenie

Hlavným cieľom súťaže je dobrá zábava!

Súťažíte ako vždy o zaujímavé ceny a víťazný pohár "Babická vareška 2024"

Podporte starostlivosť o zvieratká vašimi

2%

Sledujte nás