Denný letný tábor 2024

Náš denný tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 10 rokov a ponúka pestrý a zábavný program plný aktivít so zvieratkami.

Počas celého dňa bude o vaše deti postarané s maximálnou starostlivosťou. V rámci programu budú mať deti možnosť spoznať rôzne zvieratká, zapojiť sa do rôznych športových a tvorivých aktivít, a užiť si veľa pohybu na čerstvom vzduchu.

Stravovanie je zabezpečené trikrát denne – desiata, obed a olovrant. V prípade potravinových intolerancií je potrebné ich nahlásiť vopred. Samozrejmosťou je aj neustály pitný režim, aby deti zostali hydratované počas celého dňa.

Tešíme sa na spoločné leto plné zážitkov a radosti!

Turnusy:

15.-19. júl 2024

12.-16. august 2024

Cena za týždenný turns je 199 € / dieťa.

Prihláška do denného letného campu

//
Po prihlásení dieťaťa na turnus budú zaslané ostatné potrebné dokumenty na email zákonného zástupcu.

Podporte starostlivosť o zvieratká vašimi

2%

Sledujte nás