Dikobraz bielochvostý

Dikobraz bielochvostý
(Hystrix indica) 

Rad: hlodavce  
Potrava: 
hľuzy, korienky, opadané ovocie, kôra, poľnohospodárske plodiny 
Výskyt: krovinaté oblasti juhozápadnej a strednej Ázie