Jeleň lesný

Jeleň lesný
(Cervus elaphus hippelaphus)

Zaradenie: cicavce
Výskyt: Európa
Biotop: ihličnaté lesy, lesy mierneho pásma
Potrava: rastlinožravce
V našom zverinci chováme jelene už od roku 2006. Úspešne sme odchovali už niekoľko mláďat.