Jaguár

Jaguár americký
(Panthera onca)

Zaradenie: najväčšia americká mačkovitá šelma
Výskyt: Hlavnou oblasťou jeho výskytu je amazonský dažďový les. Ale okrem toho sa jaguár vyskytuje v temer celej Južnej a Strednej Amerike, od Mexika až po Argentínu. 
Potrava: Ich korisť sa skladá z jeleňov, svíň pekari, tapírov a kapybár.