Koza kamerúnska

Koza kamerúnska
(CAPRA HIRCUS) 

Rad: párnokopytníky 
Potrava: trávy, byliny, kôra, listy, dreviny – malé stromy a kry, seno 
Spôsob života: žije v rodinných skupinách 
Poznámka: zdomácnený druh z rovníkovej Afriky využívaný na mlieko, mäso a kožu
V našom zverinci môžete vidieť skupinku kôz, ktoré vychovali už niekoľko mláďat.