Kapor obyčajný

Kapor obyčajný
(Cyprinus carpio) 

Rad: ryba z čeľade kaprovité
Potrava: živočíchy žijúce na dne a rasitliny
Výskyt: V teplých, stojatých a pomaly tečúcich vodách s pieskovým alebo bahnitým dnom a bohatým porastom rastlín.

Je najväčšou kaprovitou rybou na Slovensku.