Alexander malý

Alexander malý
(PSITTACULA KRAMERI)

Rad: papagáje
Dĺžka tela: 42 cm
Dĺžka chvosta: 23 - 25 cm 
Hmotnosť: 140 g
Počet vajec: 3 - 4
Doba inkubácie: 24 - 25 dní 
Doba odchovu mláďat: 6 týždňov
Dĺžka života: 15 rokov
Potrava: semená, ovocie
Sociabilita: veľké skupiny  
Výskyt: nížiny (polia, záhrady) Afriky a Indie