Jazvec lesný

Jazvec lesný
(MELES MELES)

Zaradenie: cicavce, šelmy, lasicovité
Výskyt: Ázia, Európa
Biotop: lesy mierneho pásma
Potrava: všežravce
V našom zverinci môžete vidieť samca jazveca lesného, ktorého chováme už od roku 2010.