Zubáč

Zubáč veľkoústy
(Sander lucioperca)

Rad: druh ryby z čeľade ostriežovité
Potrava: V mladosti sa živí predovšetkým planktónom, mäkkýšmi a ďalšími bezstavovcami. V dospelosti prijíma výhradne drobnejšie druhy rýb.
Výskyt: Pôvodnou domovinou zubáča je povodie Dunaja a Volgy. Odtiaľ sa postupne rozšíril do strednej a ďalej do západnej Európy.