Morka divá

Morka divá
(MEMEAGRIS GALLOPAVO)

Španielsky dobyvatelia ju spoznali ako domáceho vtáka u Indiánov vo východnom Mexiku a do Európy ju priviezli začiatkom 16. storočia.
V našom zverinci môžete vidieť morky divé ktoré sme chovali už v roku 2006 a po menšej pauze sme chov morky divej v roku 2012 opäť obnovili.