Karas obecný

Karas obecný
(Carassius carassius)

Rad: je sladkovodná všežravá ryba podobná kaprovi spadajúca do čeľade kaprovitých
Potrava: Karas pre obživu využíva zooplanktón, živočíchy vodného dna a obmedzene aj časti rastlín.
Výskyt: Vyskytuje sa po celej strednej a východnej Európe a to až po oblasť Ural.